کیبورد گیمینگ مکانیکی HP Pavilion Gaming 500


  • مجهز به چراغ های پس زمینه با قابلیت تغییر رنگ
  • دارای تکنولوژی آنتی گوستینک (Anti-Ghosting یا N-Key)
  • سوئیچ های مکانیکی Red
  • مجهز به کلیدهای مولتی مدیا
  • دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی
  • طول عمر 50 میلیون فشار کلیدها